Mid & W Wales Fire News

29 Jan 2024

A yw'r rhuddin ynoch i fod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad?

Have you got what it takes to be an On-Call Firefighter?

A yw'r rhuddin ynoch i fod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad?: Experience Day Newtown-2

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cynnal Diwrnod Profiad yng Ngorsaf Dân Y Drenewydd ar 7 Chwefror 2024, am 10:00yb - 13:00yp.

Nod ein Diwrnod Profiad teirawr yw rhoi cyfle i bobl gael rhagor o wybodaeth am yr amrywiol rolau a gofynion mynediad yn y Gwasanaeth Tân, ac am y rôl ehangach y mae'r Gwasanaeth Tân yn ei chwarae yn y gymuned, gan gynnwys:

- Rôl diffoddwr tân modern
- Rhoi cit a chyfarpar y diffoddwyr tân amdanoch
- Y gwahanol agweddau ar y broses recriwtio
- Pwysigrwydd ffitrwydd a chynnal ffitrwydd
- Y gwahanol fathau o gyfarpar a chyfarpar diogelu personol
- Llwybrau gyrfa a mapiau rolau

Dyma'r cyfle perffaith i weld yr hyn y mae diffodd tanau yn ei olygu!

MAE ARCHEBU'N HANFODOL

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: https://www.tancgc.gov.uk/cym/ymunwch-a-ni/diwrnod-profiad/ 

I archebu eich lle ewch i: Experience Day- Give it a Go - Become a Firefighter Tickets, Wed, Feb 7, 2024 at 10:00 AM | Eventbrite

🔥 #BeAFirefighter #YouCan #WeNeedYOU 🚒

Gwybodaeth Cyswllt

Lily Evans
Digital Marketing Officer
Mid and West Wales Fire and Rescue Service
lily.evans@mawwfire.gov.uk